piatok, 24. máj 2019
Obnov svoje zázraky v tomto našom dni akoby novými Turícami. Otče, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám nový pohľad na tvoju slávu, novú skúsenosť tvojej moci, novú oddanosť tvojmu slovu, nové posvätenie tvojej službe, aby tvoja láska mohla medzi nami rásť a tvoje kráľovstvo prísť.
( Ján XXIII na začiatku 2. vatikánskeho koncilu )

Najbližšie podujatia


12.07.2019 - 14.07.2019
Ružomberok
Katolícka Charizmatická konferencia


08.06.2019 - Nitra
Vigília Turíc 2019


08.06.2019 - Rím (Taliansko)
Turíce 2019 s pápežom Františkom


09.06.2019 - Ružomberok
Slávnosť zoslania Ducha Svätého


14.06.2019 - 16.06.2019
Hronský Beňadik
Srdce Ježišovo - prameň
útechy a obnovy
(duchovná obnova)


05.07.2019 - 16.07.2019

Páter Elias Vella, OFM conv
na Slovensku


10.07.2019 - 14.07.2019
Brno, výstavisko BVV
Katolická charismatická konference 2019


18.07.2019 - 21.07.2019
Hronský Beňadik
Božie kráľovstvo je vo vás
(duchovné cvičenia)


19.10.2019 - Trenčín
Stretnutie spoločenstiev a priateľov
Obnovy v Duchu Svätom
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.