nedeľa, 18. marec 2018
Jedna hodina trpezlivosti má väčšiu cenu ako mnoho dní pôstu.
( Sv. Ján Mária Vianney )

Najbližšie podujatia


12.03.2018 - 25.03.2018

Modlitba desiatku svätého ruženca za našu krajinu.15.03.2018 - 18.03.2018
Hronský Beňadik
Prorok Jeremiáš
(Duchovné cvičenia)


05.04.2018 - 08.04.2018
Hronský Beňadik
Božie milosrdenstvo pre svet
(Duchovné cvičenia)


06.04.2018 - 08.04.2018
Nitra
Veľkonočná obnova pre dievčatá


24.05.2018 - 27.05.2018
Hronský Beňadik
Mária kráča so svojím ľudom
(Duchovné cvičenia)


31.08.2018 - 02.09.2018
Nitra
Katolícka charizmatická konferencia
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.