nedeľa, 26. marec 2017
Pôst posilňuje modlitbu, modlitba posilňuje pôst a predkladá ho pred Božiu tvár.
( sv. Bernard )

Najbližšie podujatia


24.03.2017 - 26.03.2017 - Nitra
The Way
(kurz mladých)


07.04.2017 - 09.04.2017 - Nitra
Pôstna obnova pre dievčatá


18.04.2017 - 22.04.2017 - Tatranská Lomnica
VNÚTORNÉ UZDRAVENIE
(seminár s ELIASOM VELLOM)


27.05.2017 - Nitra
Predturíčne stretnutie


01.06.2017 - 04.06.2017 - Rím - Vatikán
Zlaté jubileum Charizmatickej obnovy


29.06.2017 - 02.07.2017 - Nitra
Dar Svätého Ducha
(Duchovné cvičenia)


07.07.2017 - 14.07.2017 -
Elias Vella - Vnútorné uzdravenie
(seminár)


19.07.2017 - 27.07.2017 -
Elias Vella - Ako niesť utrpenie
(seminár)


25.08.2017 - 27.08.2017 - Trnava
Katolícka charizmatická konferencia
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Použitie textov je možné so zvolením redakcie.