streda, 26. február 2020
Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba;
a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

( Rim 8, 26-27 )

Najbližšie podujatia


01.03.2020 - Skalka pri Trenčíne
Život v Duchu
(Seminár Katolíckej charizmatickej Obnovy)


12.03.2020 - 15.03.2020
Hronský Beňadik
Prorok Eliáš a jeho cesty
(duchovná obnova)


26.03.2020 - 29.03.2020
Hronský Beňadik
Pane, posilni nám vieru
(duchovné cvičenia)


30.05.2020 - Nitra
Vigília Turíc 2020
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.